E-Smith MxStream ADSL HOWTO
(geleend van www.e-smith.nl)
Deze handleiding maakt het mogelijk om E-Smith 4.1.2 - 5.12 in combinatie met MxStream te gebruiken.
Benodigdheden:
- E-Smith 4.1.2 of 5.1.2
- MxStream aansluiting bij KPN
- 2 netwerkkaarten
- oude pc met minimaal 60mhz processor en 32 mb geheugen
- ADSL4Linux tools (zorg dat je ze al gedownload hebt van Adsl4linux)
- je provider gegevens
- eventueel een hub en netwerkkaarten

Er wordt verwacht van je:
Dat je enige kennis hebt van Netwerken, Randapparatuur en wat technisch inzicht. Daarnaast wat basiskennis hebt over mcedit. Bovendien heb je de E-smith al op een pc geinstalleerd (zie ondersteuningsmogelijkheden) en ben je nu toe aan de configuratie (na de eerste reboot dus)...
Lees hierna bijvoorbeeld eens de Administrator Networkguide


Werkwijze in 6 stappen:

Stap 1:
Er worden 2 netwerkkaarten gebruikt voor je e-smith-server: 1 Voor je locale netwerk (dus de verbinding met andere computers) en een gaat naar het modem, dus naar het internet.

Zorg ervoor dat de 1e netwerkkaart (eth0) verbonden is met het locale netwerk (accepteer eerst maar de defaults van 192.168.1.1: later kun je het altijd nog wijzgigen). De 2e netwerkkaart (eth1) moet verbonden zijn met het externe netwerk, naar het modem dus. De netwerkkaart moet worden ingesteld op het vaste ip-adres van 10.0.0.100. De gateway kan worden ingesteld op 10.0.0.138 Het ADSL modem moet nu te pingen zijn. Log in als root en voer het volgende commando uit: ping 10.0.0.138 (lukt dit niet, wissel dan even de kabels om van de netwerkkaarten en probeer het opnieuw). Er mag nu geen foutmelding komen, behalve 'Warning: no SO_TIMESTAMP support, falling back to SIOCGSTAMP'.

Stap 2:
Log in op de E-Smith-manager (via browser op je localnetwork (http://192.168.1.1/e-smith-manager) en ga naar optie 'local networks'. Voeg vervolgens een local network toe met de volgende instellingen: Network address: 10.0.0.0 Subnet mask: 255.255.255.0 De router hoeft niet te worden ingesteld. Klik vervolgens op 'add'

Stap 3:
Installeer ADSL4Linux.
Download de volgende twee files:
http://www.e-smith.nl/download/install.sh http://www.e-smith.nl/download/ADSL4Linux-1.07.tar.gz
(vanaf floppy kun je ze natuurlijk ook overbrengen op de e-smith-server) Plaats deze files op de E-Smith server in dezelfde directory (bijvoorbeeld in /root) Voer de volgende commando's uit in de directory waar de twee files staan:
chmod +x install.sh
./install.sh
Vervolgens moet je de login/password opgeven van de MxStream account en kan je het pakket installeren.
LET OP!
In het pakket ADSL4Linux zit een automatische configuratie van het ADSL modem. Dit werkt ALLEEN indien GCC en MAKE zijn geinstalleerd. Standaard zijn deze twee programma's NIET geinstalleeerd. Maar veelal is het niet nodig om het modem opnieuw in te stellen en heb je dit waarschijnlijk niet nodig. Voer het volgende commando uit:
adsl start
Nu moet de internetverbinding werken. Indien dit niet werkt heeft het geen zin om onderstaande stappen te ondernemen. Kijk dan op http://www.adsl4linux.nl voor meer informatie.

Stap 4.
Wijzigingen in de perl-scripts Voer de volgende commando's uit achter de promt als root:
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/sysconfig
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/sysconfig/network-scripts
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
cd /etc/e-smith/templates/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1/
cp template-begin /etc/e-smith/templates-custom/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
Verander in het bestand (bijvoorbeeld met vi of mcedit ): /etc/e-smith/templates-custom/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1/template-begin
op regel 39: 'ExternalIP' wijzigen in 'MxStreamIP'
en regel 40: 'ExternalNetmask' wijzigen in 'MxStreamNetmask'

Stap 5.
Wijzigingen in de perl-scripts Voer de volgende commando's uit: mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/rc.d
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/rc.d/init.d
mkdir /etc/e-smith/templates-custom/etc/rc.d/init.d/masq
cd /etc/e-smith/templates/etc/rc.d/init.d/masq
cp 15Definitions /etc/e-smith/templates-custom/etc/rc.d/init.d/masq
Wijzig in het bestand: /etc/e-smith/templates-custom/etc/rc.d/init.d/masq/15Definitions
op regel 22: $Outerif = "eth1" wijzigen in '$Outerif = "ppp0"

Stap 6.
Voer de volgende commando's uit: /sbin/e-smith/config set MxStreamIP 10.0.0.100
/sbin/e-smith/config set MxStreamNetmask 255.255.255.0
/sbin/route -n
Dit commando laat zien welke routes er zijn. Kijk welk ip-adres bij de default Gateway hoort (staat op de laatste regel in de lijst) en vul dit ip-adres in bij onderstaand commando. /sbin/e-smith/config set GatewayIP
/sbin/e-smith/signal-event console-save
Vul het ip-adres van de ADSL modem in bij onderstaand commando. Dit ip-adres staat vermeld op de papieren van je internet provider. Tevens is dit ip-adres te zien door het commando 'ifconfig' uit te voeren en dan te kijken naar het ip-adres van adapter ppp0.
/sbin/e-smith/signal-event ip-change
(op wat oudere machines kan de verwerking even duren, dus even geduld) En als laatste:
echo 'adsl start' >> /etc/rc.d/rc.local