Ik heb weer eens wat aangepast:

- er voor gezorgd dat ik zelf niet in de lijst met referers kom (in index.php gewoon jezelf uitzonderen)
- de query voor referers aangepast (/admin/blocks/referers.php) op twee manieren. Eerst een 'order by rid' toegevoegd zodat de rijen altijd in de goede volgorde worden weergegeven, en de 'select *' vooraf veranderd in 'select rid' zodat voor die query alleen de index nodig is, dus is die sneller.
- mijzelf uit de lijst met ip-tracking gelaten (/includes/counter.php) zodat die lijst zuiverder blijft.