Oplettende mensen hebben het al gezien, er is een nieuwe module bij verschenen, ADSL LOG. Hiermee is het mogelijk om statistieken op te vragen van het gebruik van het netwerk naar internet toe. Natuurlijk heb ik dit niet helemaal zelf verzonnen, maar dit is wel het eerste script waar ik aanzienlijk aan geknutseld heb, het is ook mijn eerste aangepaste PHP-script. Gelukkig lijkt PHP wat op andere script-taaltjes, dus dat ging redelijk soepel.

De basis is geleend van Bali, maar de versie die je kunt downloaden (1.0) lijkt niet op de versie die daar zelf draait. Mijn aanpassingen hebben mijn versie zo op het oog gelijk gemaakt aan de versie die daar loopt (kleine aanpassingen volgen nog).

Aanpassingen:
- verwijderen van 4 syntax-fouten (adsl.sql heeft een komma te veel, data.php en index.php bevatten nog een referentie naar het thema "Bali", data.php heeft een statement ($index=1;) dat een syntax-error melding veroorzaakt.
- aanbrengen van doorklikbare links zodat je data van een bepaalde dag kunt zien
- aanpassen van diverse functies zodat je data van een speciale dag/maand/jaar te zien kunt krijgen.
- aanpassen van het datamodel: dag, maand en jaar hoeven niet opgeslagen te worden in een int
- aanpassen van het datamodel, zodat ook packets gelogd worden.
- aanpassen van wat laad en statistiek-procedures voor wat betreft packets.

Wellicht krijg ik nog feedback van de originele auteur, of krijg ik nog een andere brainwave voor nףg een toegevoegde statistiek, dan pas ik nog wat aan.

Wat er nu nog te doen valt:
- aanpassen installatie-procedure
- korte howto toevoegen, die kan ik potentieel ook "lenen"
- doorgraven van datamodel, op zoek naar mogelijke performance-winsten. Nu ik nog weinig data heb, gaat alles snel, maar het kan zeker beter (alleen statistieken bijwerken van geraakte dagen/maanden/jaren, toevoegen van indexen, toevoegen van wellicht nog meer voor-geaggregeerde data)
- wellicht nog andere graphics.
- doorlopen van scripts, een beetje verfraaien.

Download is beschikbaar hier.