Zoals te zien is, heb ik op de voorpagina een klein plaatje toegevoegd, het is het stripje Fokke en Sukke zoals die gepubliceerd wordt in de NRC en op de website Fokke en Sukke. Als de krant het nieuwe stripje publiceert, staat die een uurtje later ook hier. Klik op het kleine plaatje voor een grotere versie, in het Fokke en Sukke Archief staan alle vorige stripjes sinds 1 januari 2003. Klik op meer lezen voor een uitleg over het script dat ik gebruik om de plaatjes op te halen.

Het script werkt als volgt:

day=`date '+%d'`
month=`date '+%m'`
week=`date '+%V'`
dagnummer=`date '+%w'`
wnummer=`expr $week - 1`
# Zondag ? dan stoppen
if [ $dagnummer -eq 0 ]
then
{
 echo `date +'%d-%m-%y %H:%M'` "Het is zondag"
 exit 0
}
fi;
# bestaat plaatje al, dan stoppen
naamnw=`echo $day$month"AP1FOKSUK.jpg"`
aantal=`ls -al | grep $naamnw | wc -l`
if [ -f $naamnw ]
then
{
 # plaatje is er al, stoppen
 echo `date +'%d-%m-%y %H:%M'` "plaatje bestaat al"
 exit 0
}
fi;

url=`echo "http://www.foksuk.nl/dag.php?
week="$wnummer"&dag="$dagnummer`
echo "We gaan voor "${url}

# Haal pagina vanaf de website van foksuk.nl
rm -f tijdelijk
wget -q -nc -nv -a foksuk.log ${url} -O tijdelijk
stat=$?
if [ $stat -ne 0 ]
then
{
 # ophalen mislukt, stoppen
 exit 0
}
fi;
# Haal plaatje vanaf de website van foksuk.nl
naam=`cat tijdelijk | grep '< IMG src="/upload/'|sed "s/.gif.*/.gif/"| head -1 | sed "s/.*upload///"`
if [ "${naam}" = "" ]
then
{
echo "Lege pagina"
exit 0
}
fi;

url=`echo "http://www.foksuk.nl/upload/"$naam`
echo "We gaan voor "${url}

wget -q -nc -nv -a foksuk.log ${url}

stat=$?
if [ $stat -ne 0 ]
then
{
 # ophalen mislukt, stoppen
 exit 0
}
fi;
# file verwerken
naamnieuw=`echo ${naam}`
cat ${naamnieuw} | giftopnm > ${naamnieuw}.ppm
cat ${naamnieuw}.ppm | ppmtojpeg > ${naamnw}
# kleiner plaatje maken voor op de voorpagina(breedte altijd 144 pixels)
cat ${naamnieuw}.ppm| pnmscale -xsize=144 | ppmtojpeg > /images/foksuk.jpg
rm -f ${naamnieuw}
rm -f ${naamnieuw}.ppm
# Kopieer zojuist gemaakt groot bestand naar de images directory
mv ${naamnw} /images/foksukg.jpg