Ik heb een C-200 mediaspeler, en ik ben eindelijk begonnen mijn muziek te organiseren. Hiervoor moest ik een playlist maken, en dat kan wel met de C-200, maar echt lekker makkelijk is het niet. Maar daar heb ik nu een script voor.

En met dat script maak je voor iedere onderliggende directory een playlist. Als je dus een directory hebt met alle cd's van de Beatles, dan heb je een playlist per cd, en een playlist voor alles.

BASEDIR=`pwd`
find . -type d |sort| while read -r DIR; do
   cd "$BASEDIR/$DIR"
   find . -type f |egrep -i 'mp3|ogg|wav'|grep -iv playlist|sort> '00-Playlist.m3u'
   chown nmt:nmt '00-Playlist.m3u'
done


Uitvoeren op de command-line van de C-200, in de goede directory (bij mij is dat /opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Music voor de standaard directory van de ingebouwde harde schijf). De naam zorgt er voor dat hij waarschijnlijk als eerste in de lijst van bestanden staat.