sme-server

  • Met behulp van dit artikel en het verzamelen van wat rpm's ben ik er in geslaagd om Mondo Rescue werkende te krijgen.
    Mondo Rescue maakt een bootable backup van de hele machine, maar dan zonder /home. Samen met de gebruikelijke backups zou dit een volledige restore moeten kunnen leveren, dus niet opnieuw installeren en al die kleine aanpassingen opnieuw aanbrengen. Bovendien is dit dan dי manier om over te stappen naar een andere machine zonder alles opnieuw te moeten installeren.

  • With help from this article and by gathering some rpm's I've succeeded in installing and using Mondo Rescue.
    Mondo Rescue creates a bootable backup contaning all file-systems, but without /home. Together with the usual backups, this should be a complete recovery-set, so no re-install and re-applying all those little changes. This is also the best way to transfer the complete installation to another machine without re-installing.

  • With a little adjustment, I'm now capable of using NZBPerl at SME-Server 6.01. Now I can download from newsgroups with my server. The errormessage i got was "Can't locate threads.pm in @INC"

  • With a little adjustment, I'm now capable of using NZBPerl at SME-Server 7. Now I can download from newsgroups with my server. The installation was easier than last time.

  • Met wat klein knutselwerk heb ik NZBPerl werkende gekregen op SME-Server 6.01. Nu kan ik dus ook nieuwsgroepen downloaden met de server. De hardnekkige foutmelding was "Can't locate threads.pm in @INC"

  • Met een paar aanpassingen heb ik NZBPerl op SME-Server 7 geinstalleerd. Nu kan ik downloaden uit nieuwsgroepen. De installatie was makkelijker dan de vorige keer.