Nadat ik Lightbox gezien had, wou ik dat ook gebruiken. Al snel vond ik een website die de plugin voor PHP-Nuke heeft, maar daarvoor moest ik betalen. Dat vond ik geen goed idee, dus ik probeerde het zelf, en het was niet eens moeilijk. Demo plaatje van mijn kat, klik er op om het in aktie te zien:Getest op PHPNuke 7.9 en 8.0 , dus dit kan ook voor jou werken.

Zie Meer lezen voor de details.

Stappenplan:

 • download Lightbox

 • kopieer de bestanden naar de html-directory:
  /css naar /css (nieuwe directory)
  /js naar /js (nieuwe directory)
  de inhoud van /images naar /images

 

 • pas het bestand header.php aan zodat de bestanden geinclude worden

  (dik gedrukt is nieuw, jouw bestand kan anders zijn als de versie verschilt van PHP-Nuke)
  include(\"includes/meta.php\");
  include(\"includes/javascript.php\");
  echo \"<script type=\\\"text/javascript\\\" src=\\\"js/prototype.js\\\"></script>
   <script type=\\\"text/javascript\\\" src=\\\"js/scriptaculous.js?load=effects,builder\\\"></script>
   <script type=\\\"text/javascript\\\" src=\\\"js/lightbox.js\\\"></script>\\n\";


  if (file_exists(\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\")) {
  echo \"<link REL=\\\"shortcut icon\\\" HREF=\\\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\\\" TYPE=\\\"image/x-icon\\\">\\n\";
  }
  echo \"<link rel=\\\"alternate\\\" type=\\\"application/rss+xml\\\" title=\\\"RSS\\\" href=\\\"backend.php\\\">\\n\";
  echo \"<LINK REL=\\\"StyleSheet\\\" HREF=\\\"themes/$ThemeSel/style/style.css\\\" TYPE=\\\"text/css\\\">\\n\\n\\n\";
  if (file_exists(\"includes/custom_files/custom_head.php\")) {
  include_once(\"includes/custom_files/custom_head.php\");
  }
  echo \"\\n\\n\\n</head>\\n\\n\";
  if (file_exists(\"includes/custom_files/custom_header.php\")) {
  include_once(\"includes/custom_files/custom_header.php\");
  }
  echo \"<LINK REL=\\\"StyleSheet\\\" HREF=\\\"css/lightbox.css\\\" TYPE=\\\"text/css\\\">\\n\\n\";
  themeheader();

 • pas mainfile.php aan

 • Origineel filter voor anchor-tag uit-ge-comment out en vervangen

  Geleend van karakas-online.de


  function check_html ($str, $strip=\"\") {
  /* The core of this code has been lifted from phpslash */
  /* which is licenced under the GPL. */
  include(\"config.php\");
  if ($strip == \"nohtml\")
  $AllowableHTML=array(\'\');
  $str = stripslashes($str); $str = eregi_replace(\"<[[:space:]]*([^>]*)[[:space:]]*>\",\'<\\\\1>\', $str);
  // Delete all spaces from html tags .

  // change tag-filtering for anchors
  // $str = eregi_replace(\"<a[^>]*href[[:space:]]*=[[:space:]]*\\\"?[[:space:]]*([^\\\" >]*)[[:space:]]*\\\"?[^>]*>\",\'<a href=\"\\\\1\">\', $str);
  // Delete all attribs from Anchor, except an href, double quoted.

  $htmlAttributes = array(\"charset\",
  \"coords\",
  \"hreflang\",
  \"rev\",
  \"shape\",
  \"type\",
  \"class\",
  \"style\",
  \"dir\",
  \"lang\",
  \"xml:lang\",
  \"tabindex\",
  \"accesskey\",
  \"onfocus\",
  \"onblur\",
  \"onclick\",
  \"ondblclick\",
  \"onmousedown\",
  \"onmouseup\",
  \"onmouseover\",
  \"onmousemove\",
  \"onmouseout\",
  \"onkeypress\",
  \"onkeydown\",
  \"onkeyup\"
  );


  foreach ($htmlAttributes as $attrib) {
  $searchString =
  $attrib.\"[[:space:]]*=[[:space:]]*\\\"[^\\\"]*\\\"\";
  $str = eregi_replace($searchString, \'\', $str);
  $searchString = $attrib.\"[[:space:]]*=[[:space:]]*\'[^\']*\'\";
  $str = eregi_replace($searchString, \'\', $str);
  $searchString = $attrib.\"[[:space:]]*=[[:space:]]*[^ ]*[[:space:]]\";
  $str = eregi_replace($searchString, \'\', $str);
  }
 • pas config.php aan zodat de plaatjes zijn toegestaan in artikelen


 • Een regel veranderd, img toegevoegd aan de lijst met toegetane tags.

  Geleend van karakas-online.de

  $AllowableHTML = array(\"b\"=>1,\"i\"=>1,\"strike\"=>1,\"div\"=>2,\"u\"=>1,\"a\"=>2,\"em\"=>1,\"br\"=>1,\"strong\"=>1,\"blockquote\"=>1,\"tt\"=>1,\"li\"=>1,\"ol\"=>1,\"ul\"=>1);
  $CensorList = array

  $AllowableHTML = array(\"img\"=>2,\"b\"=>1,\"i\"=>1,\"strike\"=>1,\"div\"=>2,\"u\"=>1,\"a\"=>2,\"em\"=>1,\"br\"=>1,\"strong\"=>1,\"blockquote\"=>1,\"tt\"=>1,\"li\"=>1,\"ol\"=>1,\"ul\"=>1);
  $CensorList = array